Politica de confidențialitate

Termenii şi condiţiile descriu modul de utilizare al website-ului www.fondulpentruunviitormaibun.ro. Punctele cheie referitoare la funcționarea platformei cuprinse în acest document se referă, fără să se limiteze la drepturile de autor și utilizare asupra website-ului www.fondulpentruunviitormaibun.ro

Protecția datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Informații detaliate despre politica noastră de securitate și drepturile dumneavoastră în ce privește prelucrarea de date cu caracter personal sunt disponibile pe pagina Politici de Confidențialitate.

Cadru general. Drepturi de proprietate

Website-ul www.fondulpentruunviitormaibun.ro. şi toate serviciile aferente acestuia sunt deţinute şi administrate de către Federația Fundațiile Comunitare din România (FFCR), organizație non-profit cu personalitate juridică, având  sediul în Int. Dridu nr. 7, bl. F13, sc. B, ap. 68, sector 2, București, CUI 30292225, înregistrată în Registru special Federații la poziția nr.: 02/08.03.2019. 

Aceşti termeni şi condiţii definesc modul în care puteţi folosi website-ul și serviciile aferente. Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest document. Dacă nu doriţi să vă supuneţi acestor termeni şi condiţii trebuie să vă asumaţi faptul că nu veţi putea accesa site-ul www.fondulpentruunviitormaibun.ro şi nu vă veți putea abona la newsletter-ul Fondului pentru un viitor mai bun în comunități.

Aceşti termeni şi condiţii pot suferi modificări pe parcursul perioadei de funcţionare a site-ului, în funcţie de schimbările intervenite în funcţionarea acestuia, în ceea ce priveşte legislaţia aplicabilă sau din orice altă cauză considerată de către noi ca fiind generatoare de modificări. Rămâne în responsabilitatea dumneavoastră să accesaţi şi să verificaţi acest document în momentul în care accesaţi platforma online. Ultima versiune a acestui document va defini modul de utilizarea a platformei de la data publicării până la următoarea modificare.

Întregul conţinut al platformei este protejat prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (în continuare, Legea Dreptului de Autor), toate drepturile fiind rezervate.

Link-uri

Website-ul www.fondulpentruunviitormaibun.ro şi serviciile conexe vor conţine link-uri către alte site-uri (site-uri ale finanțatorului programului Fondului pentru un viitor mai bun în comunități și ale Fundațiilor Comunitare partenere). Includerea de link-uri către alte site-uri nu implică susţinerea de către Federația Fundațiile Comunitare din România (FFCR) a conţinutului şi a opiniilor prezente pe respectivele site-uri.

Modificarea website-ului

Federația Fundațiile Comunitare din România (FFCR) face eforturi continue pentru a face posibilă folosirea fără întreruperi a website-ului www.fondulpentruunviitormaibun.ro, dar îşi rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe orice modul din website şi serviciile conexe fără preaviz sau anunţare prealabilă în cazul în care acest lucru este considerat necesar, fără a fi obligată să furnizeze vreo motivare pentru acest fapt şi fără a da naştere prin aceasta la posibilitatea de a datora despăgubiri către vreo organizaţie, donator sau orice parte care dovedeşte sau nu un interes pentru eventualele pagube, neplăceri sau beneficii nerealizate, cauzate de nefuncţionarea website-ului. În afara cazurilor în care se menţionează expres în alt sens, toate noile funcţionalităţi introduse în website şi serviciile conexe se vor desfăşura sub aceiaşi termeni şi condiţii din prezentul document.

Legislaţie aplicabilă şi reglementări

Accesul utilizatorilor şi folosirea de către aceştia a platformei www.fondulpentruunviitormaibun.ro şi a serviciilor conexe sunt guvernate de legislaţia română în vigoare.

Orice plângere sau litigiu determinate sau legate de utilizarea/funcţionarea acestei platforme, a conţinutului sau a materialelor prezentate vor fi guvernate de asemenea de legislaţia română în vigoare şi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente de pe teritoriul României, în cazul în care rezolvarea acestora nu este posibilă pe cale amiabilă.

Contact

Pentru orice informaţie legată de funcţionarea website-ului www.fondulpentruunviitormaibun.ro şi a serviciilor conexe, precum şi pentru orice sesizări, reclamaţii, solicitări pe care le puteţi avea în legătură cu aceasta, ne puteţi contacta la adresa de email office@ffcr.ro, sau la adresa poștală: Federația Fundațiile Comunitare din România, Strada Gina Patrichi, Nr. 6, București.

[___] Prin bifarea căsuţei, declar că am citit şi înţeles menţiunile de mai sus şi că sunt de acord să respect termenii şi condiţiile aferente utilizării platformei www.fondulpentruunviitormaibun.ro şi serviciilor conexe acesteia.

 

Ultima actualizare: 9 iunie 2020

APLICĂ