TeenPact-Construim viitorul în mod responsabil

INIȚIATIVĂ pentru Miercurea Ciuc

TeenPact-Construim viitorul în mod responsabil

Provocarea

Ideea noastră pornește de la problema fundamentală a sistemului de învățământ românesc, și anume că în sistemul formal tinerii nu-și dezvoltă abilități necesare pentru a deveni cetățeni responsabili, membri activi și cu inițiative în societate. De asemenea educaţia ecologică în școlile din România este și azi opțională, deși instruirea elevilor în ecologie/protecția mediului este considerată a fi una dintre problemele urgente ale lumii contemporane.
Ținând cont de aceste lacune ale educației formale, noi ne propunem să devenim promotorii responsabilizării civice și ai educației ecologice a elevilor de liceu din Miercurea-Ciuc. De asemenea, dorim asumarea unui rol activ în modernizarea educației, fiind conștienți că viitorul cere inovație, gândire critică și capacitate de adaptare sporită, aliniate cu schimbările rapide de pe piaţa muncii.

Cine?

Asociația Lideri pentru Toți – Leaders for All

Pentru cine?

Unitățile de învățământ de nivel liceal din Miercurea Ciuc, (elevi, cadre didactice), părinți și persoane din sfera academică, antreprenorială și civică a comunității.

Când?

1 Octombrie 2022 - 31 Martie 2023

De ce?

Programul caută echilibrarea aspirațiilor individuale cu interesul social comun. Ancorat în realitatea prezentă, inițiativa oferă participanților oportunitatea de a-și descoperi un traseu educațional și de carieră care să-i permite o dezvoltare deplină a capacităților și o implicare mai mare în viața socială și economică. În felul acesta vedem creionându-se un viitor frumos al fiecăruia și un viitor mai bun al comunității.

Cum?

- Caravane școlare pentru promovarea beneficiilor programului
- 4 ateliere „Oră de carieră”
- 5 zile de training „LEADERS Explore”
- 4 proiecte elaborate și implementate în beneficiul comunității locale
- program de mentoring
- Festivitate de absolvire cu prezența părinților, reprezentanților unităților de învățământ, ai organizațiilor partenere, finanțatorii programului “Fondul pentru un viitor mai bun” etc.

Împreună cu?

Inspectoratul Școlar Harghita, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Harghita, Casa Corpului Didactic Harghita, unitățile de învățământ de nivel liceal din Miercurea Ciuc, antreprenori locali

Dezvoltare personală

Educație vocațională

Conștientizare ecologică

Spirit de echipă

Responsabilizare civică

Cetățenie active

Rol de catalizator al schimbării în bine

Inițiativa în cifre

Suma

39160 lei

Beneficiari

Peste 700 de beneficiari (elevi, profesori, antreprenori locali)

Membri echipă

6 persoane, din care 3 voluntari și 3 specialiști

Inițiativă sprijinită local prin Fundația Comunitară Mureș

APLICĂ