Poeme prin cartiere lugojene

INIȚIATIVĂ pentru Lugoj

Poeme prin cartiere lugojene

Provocarea

Este important să conturăm noi spaţii comune sau să aducem la viaţă spaţii uitate, pentru a crea locuri pentru comunitate. Prin acest proiect ne propunem să realizăm un spaţiu ce susţine interacţiunea între locuitorii oraşului prin activităţi socio-culturale care să contribuie la consolidarea spiritului comunitar, facilitând implicarea şi oferind o alternativă constructivă de petrecere a timpului liber.

Cine?

Asociaţia Culturală Tu şi Eu

Pentru cine?

Persoane din diverse categorii sociale și de vârstă din cartierele lugojene;

Când?

01 Martie- 30 Iunie 2022

De ce?

Ne dorim să trăim într-un oraș mai bun și să contribuim în mod direct la o dezvoltare pozitivă a vieții urbane, prin crearea unui mediu în care locuitorii pot reflecta asupra propriilor experiențe, pot identifica nevoi, pot acționa și se pot mobiliza pentru îmbunătățirea calității vieții în propriile cartiere.

Cum?

Prin acest proiect ne propunem să: * organizăm activităţi educaţionale - ateliere de recitare poezii şi de dicţie; * îmbunătăţim şi să animăm un spaţiu comunitar; * implicăm 10 voluntari în activităţile desfăşurate; * realizăm 3 expoziţii cu tematici diverse.

Împreună cu?

Cetăţenii din cartierul Ştrand Voluntari Profesori Autorităţi locale

comunitate

arte

interacţiune

participare

inter-generational

implicare

alternative

Inițiativa în cifre

Suma

50.000 RON

Beneficiari

200+

Membri echipă

3 membrii de echipă 4 actori 10 voluntari

APLICĂ