Oportunități și provocări în alegerea carierei

INIȚIATIVĂ pentru Suceava

Oportunități și provocări în alegerea carierei

Provocarea

Desfășurarea de activități în vederea reducerii abandonului școlar și al integrării și inserției elevilor grupului țință pe piața muncii.
Provocarea principala este reducerea abandonului școlar prin conștientizarea elevilor cu risc de abandon școlar cu privire la importanța, necesitatea complexitatea și funcțiile educației în vederea integrării cu succes pe piața muncii.
Alte obiective specifice proiectului:
- evidențierea riscurilor socio-economice care pot afecta identificarea oportunităților existente pe piața muncii locale, regionale și naționale în contextul transformărilor tehnologice;
- formarea unui tip de absolvent cu competențe antreprenoriale – participare și implicare în antreprenoriat, forme atipice de ocupare;
- elaborarea unui plan individual de gestionare a surselor de stres școlar cu scopul de a reduce absențele și riscul de abandon școlar.
Provocarea vizeaza in primul rând elevii cu cerințe speciale, aparținând unor etnii și religii diferite, cu părinți plecați în străinătate, elevi reveniți din străinătate, elevi cu o situație materială precară, cu un nivel ridicat de absenteism și risc de abandon școlar, elevi cu cerințe educaționale speciale.

Cine?

Asociația părinților și profesorilor din Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir” Suceava

Pentru cine?

30 elevi, din clasele a XI-a și a XII-a de la Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir” Suceava

Când?

Ooctombrie 2022- Martie 2023

De ce?

Necesitatea proiectului este dată în primul rând, schimbărilor de pe piața muncii și celor din familia contemporană și în al doilea rând fenomenelor socio-economice cu impact asupra elevilor, părinților, cadrelor didactice și comunității locale (șomaj, migrația forței de muncă, inflație, pandemie, școala online etc.) care duc la De ce-urile acestui proiect sunt:
1) creșterea abandonului școlar.
2) elevi indeciși și cu insuficiente competențe de orientare și consiliere în alegerea carierei.
3) lipsa unei unei săli multimedia pentru derularea activităților în orientare și consiliere în alegerea carierei în funcție de cerințele de pe piața muncii.

Cum?

Prezentarea unor materiale de informare (prezentări power-point/ podcasturi/youtube), privind alegerea carierei de succes, precum și exemple de cariere
Jocuri didactice;
Prezentarea unor exemple de situaţii în care decizia adolescentului a fost influențată de părinți, iar alegerea carierei nu a fost cea mai bună;
Întâlniri cu antreprenori din mediul de afaceri în scopul orientării și consilierii elevilor din grupul țintă, spre domeniul antreprenoriatului.
Realizarea unui set de documente personale specifice dosarului de angajare. (scrisori de intenție, a unui CV, simularea unui interviu de angajare, etc.) - consiliere de grup sub formă de workshop, folosirea metodei CLIL.
Realizarea unui ghid de întocmire a unui plan de afaceri.

Împreună cu?

Profesori, psihologi, antreprenori, inspectori AJOFM Suceava

Informații

Oportunități

Cariere

Eficiență

Antreprenoriat

Inspirație

Consiliere

Inițiativa în cifre

Suma

44975 lei

Beneficiari

30 de elevi

Membri echipă

10

Inițiativă sprijinită la Suceava prin Fundația Comunitară Iași

APLICĂ