Mai mult decât o școală!

INIȚIATIVĂ pentru Bacău

Mai mult decât o școală!

Provocarea

Dezvoltarea creativității și a aptitudinilor civice în rândul elevilor Liceului Tehnologic “Anghel Saligny” prin proiectarea și amenajarea unui spațiu ecologic în curtea școlii. Spațiul va fi folosit pentru aprofundarea cunoștințelor teoretice și practice ale unor discipline și pentru realizarea de activități extracurriculare într-un mediu inedit ce va fi construit din materiale prietenoase cu mediu și din materiale reciclabile.

Cine?

Asociația SNS

Pentru cine?

Beneficiarii direcți sunt cei peste 800 de elevi ai liceului. Beneficiarii indirecți sunt cadre didactice, părinți sau tineri din alte școli care vor participa la activitățile extrașcolare/comunitare ce vor fi desfășurate în spațiul amenajat.

Când?

August – Decembrie 2021

De ce?

Dezvoltarea preocupării pentru protejarea mediului, a spiritului de echipă și al responsabilității civice în rândul elevilor Liceului Tehnologic “Anghel Saligny” prin implicarea lor în proiectarea și amenajarea unui spațiu dedicat activităților extrașcolare.

Cum?

Concurs de idei destinat elevilor cu privire la amenajarea spaţiului din curtea școlii. Reamenajarea spațiului verde de aproximativ 2000 mp folosind materiale reciclabile sau prietenoase cu mediul; Organizarea expoziției anuale de produse realizate din materiale reciclabile de către elevii școlii în spațiul amenajat.

Împreună cu?

Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” – elevi si cadre didactice

creativitate

muncă în echipă

responsabilitate

colaborare

implicare

comunitate

mediu

Inițiativa în cifre

Suma

22541 lei

Beneficiari

Beneficiarii direcți sunt aproximativ 800 de elevi ai liceului.

Membri echipă

5 persoane în echipa de proiect
Aproximativ 500 elevi ai Liceului Tehnologic “Anghel Saligny”

Inițiativă sprijinită în Bacău prin Fundația Comunitară Bacău

APLICĂ