Lumea științei

INIȚIATIVĂ pentru Brașov

Lumea științei

Provocarea

Formarea în rândul elevilor a unor deprinderi de dezvoltare a dimensiunii practice, de manufacturare, și a dimensiunii digitale, care să stimuleze atât gândirea critică, cât și spiritul ludic cu scopul de a le transforma în resurse didactice, valorizând astfel respectul acestora faţă de învățare/ mediul școlar.

Cine?

Grupul de inițiativă Arhimede

Pentru cine?

50 de copii din clasele primare ai Școlii Gimnaziale nr. 8 din Brașov

Când?

1 septembrie 2020 - 15 martie 2021

De ce?

Din ce în ce mai mulți copii spun că școala și învățatul sunt lucruri plictisitoare și învechite. Este necesară stimularea elevilor, provocându-i să învețe prin strângere de informații, realizări practice, experimente, mergând spre o educație cât mai interactivă, actuală.

Cum?

Printr-un proces educativ bazat pe tehnica 3D cu creare de modele și desene tridimensionale cu pixuri 3D; realizare de jocuri distincte care dezvoltă conținuturi din disciplinele de studiu aplicate pe diferite nivele de vârstă, precum și variante digitale pe platformele Wordwall și Kahoot. Utilizarea mesei luminoase, amenajare de microsere în clasă, vizite la muzeu, fabrici etc. pentru a lega conținutul curricular cu realitatea.

Împreună cu?

50 de elevi din ciclul primar, 30 de elevi din clasele primare și gimnaziale ale școlilor partenere

Educație practică

Interactiv

Desene tridimensionale

Microsere

Manufacturare

Învățare digitală

Tehnica 3D

Inițiativa în cifre

Suma

9.900 Lei

Beneficiari

50 de elevi din ciclul primar al Școlii Gimnaziale nr. 8 din Brașov

Membri echipă

învățători, profesori

Inițiativă sprijinită la Brașov prin Fundația Comunitară Brașov

APLICĂ