Grădina și sănătatea

INIȚIATIVĂ pentru Vaslui

Grădina și sănătatea

Provocarea

Îmbunătățirea nivelului de educație din Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Laza și Școala „Constantin Motaș” Vaslui în perspectiva cunoașterii de către elevi a proceselor și acțiunii substanțelor chimice asupra propriei persoane și asupra mediului înconjurător.

Cine?

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Laza

Pentru cine?

Elevii școlilor „Mihai Eminescu” Laza și „Constantin Motaș” Vaslui

Când?

Octombrie 2020 – Martie 2021

De ce?

Nevoia de a asigura în școală a unei baze materiale adecvate și suportul necesar pentru elevii și cadrelor didactice în derularea unor activități practice formative și interactive.

Cum?

Determinarea parametrilor fizici, chimici și biologici ai apei și ai solului în vederea studiului practic al dezvoltării plantelor; Înființarea unui colț verde unde elevii vor planta diferite plante pe baza parametrilor stabiliți la activitatea anterioară, vor face observații asupra dezvoltării plantelor (în condiții bio sau nu) și își vor nota în fișele de lucru. Schimb de experiență între elevii din cele două școli implicate în proiect.

Împreună cu?

Cadrele didactice de la școlile „Mihai Eminescu” Laza și „Constantin Motaș” Vaslui

#sănătate

#implicare

#conștientizare

#educație

#schimbdeexperiență

#colțverde

Inițiativa în cifre

Suma

11.200 Lei

Beneficiari

Elevii și cadrele didactice de la școlile „Mihai Eminescu” Laza și „Constantin Motaș” Vaslui

Membri echipă

2

Inițiativă sprijinită la Vaslui prin Fundația Comunitară Iași

APLICĂ