Fizica ludică

INIȚIATIVĂ pentru Vaslui

Fizica ludică

Provocarea

Dezvoltarea gândirii critice în rândul elevilor de gimnaziu și creșterea gradului de alfabetizare din punct de vedere științific pentru 120 de elevi de clasa a VI-a din municipiul Vaslui, prin intermediul unor activități de educație non-formală în domeniul fizicii, pe parcursul a șase luni de zile.

Cine?

Grupul de inițiativă Făuritorii – coordonat de Ilinca Pavel. Organizație gazdă: Asociația Comunitatea Vie

Pentru cine?

Elevii de clasa a VI-a care sunt înscriși la două unități de învățământ gimnazial din municipiul Vaslui.

Când?

Octombrie 2020 – Martie 2021

De ce?

Considerăm că este esențial ca elevii să aibă contact direct cu aplicații practice, distractive, adaptate vârstei lor, în primul an în care încep să studieze disciplina Fizica. Propunem realizarea de activități de educație non-formală și crearea unui spațiu care invită copiii din municipiul Vaslui să descopere o parte din acest minunat Univers prin intermediul fizicii deoarece, în felul acesta, elevii își dezvoltă gândirea critică și abilitățile de corelare dintre noțiunile abstracte și lumea înconjurătoare. În contextul actual, al pandemiei, a devenit mai clară pentru noi nevoia de a contribui la o societate cu adulți informați, capabili să facă distincția dintre sursele științifice credibile și pseudoștiință. Acest lucru este posibil dacă gândirea critică este dezvoltată de la o vârstă timpurie, acordându-se o atenție sporită științelor exacte.

Cum?

Realizare a două parteneriate cu instituțiile de învățământ din municipiul Vaslui; Dotarea unităților de învățământ cu echipamente/ materiale didactice; Pregătirea și desfășurarea activităților de educație non-formală, care presupun participarea activă a elevilor; Realizarea unui colocviu în cadrul căruia se vor acorda 3 premii speciale pentru creativitate, rigurozitate și inovație echipelor care vor convinge juriul de asimilarea de noi cunoștințe și competențe.

Împreună cu?

Cadre didactice, de la catedrele de Chimie și Biologie, din Vaslui.

#FizicăLudică

#creativitate

#ateliere

#practică

#gândirecritică

#inițiativă

#colaborare

Inițiativa în cifre

Suma

38.120 Lei

Beneficiari

120 de elevi de clasa a VI-a; 2 unități de învățământ gimnazial; 2 profesori de fizică

Membri echipă

3

Inițiativă sprijinită la Vaslui prin Fundația Comunitară Iași

APLICĂ