Artă-mă

INIȚIATIVĂ pentru Baia Mare

Artă-mă

Provocarea

Promovarea patrimoniului material mobil și imobil al Băii Mari din perspectivă artistică, în vederea creșterii nivelului de educație plastică și dezvoltării unui sentiment de patriotism local la nivelul comunității.

Cine?

Asociația Yellow Shirts

Pentru cine?

copii și tineri, adulți și seniori deopotrivă

Când?

Iulie – Decembrie 2021

De ce?

Pentru că în Baia Mare nivelul de educație al populației în contextul cultural în general, și artistic, în special, este scăzut.
Pentru că numărul de ore de educație plastică ce să aprofundeze elemente specifice ale Școlii băimărene de pictură este redus.
Pentru că avem nevoie de puțin mai multă culoare în viața de zi cu zi.

Cum?

Animație muzeală, ateliere de modelaj, ateliere de pictură, vânătoare de comori, proiecții de filme, videomapping și Safari Urban

Împreună cu?

Lucrători de tineret, voluntari, personal al Muzeului de Artă, pictori și critici de artă amatori și profesioniști

Competențe artistice

Patrimoniu local

Patrimoniu cultural

Voluntariat

Artă și cultură

Tineret

Inițiativa în cifre

Suma

20.000 lei

Beneficiari

1.000

Membri echipă

5

”Sperăm ca moștenirea culturală a Centrului Artistic Baia Mare și frumusețea peisajelor care au dus faima orașului nostru până la Budapesta, Viena, München, Berlin și mult mai departe de atât să devină parte din conștiința locuitorilor cetății. Îmbinând tradiția, profesionalismul și inovarea, ne propunem să ne implicăm activ în viața membrilor comunității și, retrăind istoria artistică a locului, să ducă mai departe moștenirea culturală a celor 125 de ani de pictură băimăreană.” - Oana Enășel, specialist marketing, Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»

Un proiect realizat la Baia Mare împreună cu Fundația Comunitară Oradea.

APLICĂ