Politica de confidențialitate

Când folositi acest website, ne încredințați informațiile dvs.

Scopul acestei Politici de confidențialitate este să vă explice ce date culegem, de ce le culegem și ce facem cu ele.

 

Aceste informații sunt importante. Sperăm că le veți citi cu atenție.

 

Federația Fundațiile Comunitare din România (FFCR) se obligă să respecte confidenţialitatea identităţii oricărui utilizator – persoană fizică, care accesează www.fondulpentruunviitormaibun.ro. În măsura în care utilizatorilor li se va solicita furnizarea oricărei informaţii privind datele proprii cu caracter personal, aceștia o face vor în mod voluntar, prin acceptarea termenilor şi condiţiilor disponibile pe prezenta platformă.

 

Angajamentul nostru față de confidențialitate

Federația Fundațiile Comunitare din România (FFCR) aduce la cunoştinţă fiecărui utilizator – persoana fizică – că datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 și al Regulamentului (UE) 2016/679 – GDPR și că beneficiază de următoarele drepturi:

 

Protejarea website-ului, serviciilor şi utilizatorilor noştri împotriva accesului neautorizat sau a modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate a informaţiilor pe care le deţinem.

 

Nu vom divulga/vinde niciodată unor terți neautorizați informații confidențiale și ne vom asigura prin mijloacele care ne stau la dispoziție că aceste informații sunt în siguranță.

 

Ori de câte ori se vor colecta date cu caracter personal de către Federația Fundațiile Comunitare din România (FFCR), scopul colectării îl constituie informări care privesc proiectele FFCR, ale colaboratorilor şi organizațiilor beneficiare ale proiectelor acesteianși statistici cu privire la utilizarea site-urilor web ale federației.

 

Federația Fundațiile Comunitare din România (FFCR) va lua toate măsurile necesare protejării securităţii informaţiilor furnizate în mod voluntar de către utilizatori şi nu va comunica respectivele informaţii niciunei alte entităţi, persoană fizică sau juridică, cu excepţia organizaţiilor partenere pentru care utilizatorul donează sau face fundraising şi a situaţiilor în care dezvăluirea este permisă/impusă de către legislaţia aplicabilă.

 

Federația Fundațiile Comunitare din România (FFCR) aduce la cunoştinţă fiecărui utilizator – persoană fizică, ale cărui date cu caracter personal sunt prelucrate, că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, beneficiază de următoarele drepturi:

 

  • dreptul de a fi informat;
  • dreptul de acces la şi intervenţie asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către Federația Fundațiile Comunitare din România (FFCR);
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
  • dreptul de a se adresa justitiei.

 

Utilizatorii persoane fizice ale căror date cu caracter personal sunt colectate de către Federația Fundațiile Comunitare din România (FFCR) au posibilitatea de a se opune, în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, prelucrării respectivelor date de către Federația Fundațiile Comunitare din România (FFCR). Suplimentar, utilizatorii persoane fizice menţionaţi mai sus, au posibilitatea de a se opune, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele Federația Fundațiile Comunitare din România (FFCR) sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unui terţ într-un asemenea scop. Pentru exercitarea drepturilor indicate în acest paragraf, persoanele vizate vor înainta o cerere scrisă sau în format electronic prin email către Federația Fundațiile Comunitare din România (FFCR) în care vor arăta dreptul de care înţeleg să uzeze, motivul pentru care solicită exercitarea unui anumit drept şi acţiunea pe care o aşteaptă din partea Federația Fundațiile Comunitare din România (FFCR). Datele de contact pentru trimiterea cererii sunt: adresa de email office@ffcr.ro, sau la adresa poștală: Federația Fundațiile Comunitare din România, Strada Gina Patrichi, Nr. 6, București.

 

Aveţi dreptul de a solicita oricand ştergerea contului şi a tuturor datelor personale prin e-mail la adresa info@fundațiacomunitaragalati.ro.

 

Informaţiile pe care le colectăm

Colectăm informații pentru a oferi servicii mai bune tuturor utilizatorilor noștri.

 

Acest website colectează informații de la dumneavoastră prin următoarele modalități:

 

Direct de la dumneavoastră

Prin completarea de informații în formularele de pe website (formular de comentarii, de înregistrare etc.). Colectăm aceste date pentru a putea comunica cu dumneavoastră și pentru a te ține la curent cu noutățile și proiectele FFCR și ale partenerilor noștri. 

 

Informații pe care le obținem automat prin utilizarea serviciilor noastre

Prin metode automate de detectare a dispozitivelor sau conexiunii folosit în accesarea website-ului.

 

Informații despre dispozitiv

Aceste informații includ de exemplu adresa dvs. IP, tipul și versiunea browser-ului, tipurile și versiunile modulelor plug-in ale browser-ului, sistemul și platforma de operare.

 

Informaţii de jurnal

Când utilizați serviciile noastre, colectăm și stocăm automat anumite informații în jurnalele de pe server. Acestea includ:

 

  • detalii despre modul în care aţi utilizat serviciul nostru, cum ar fi interogările de căutare;
  • adresa IP;
  • informaţii despre evenimentele survenite pe dispozitiv, cum ar fi erorile, activitatea sistemului, setările hardware, tipul de browser, limba acestuia, data şi ora solicitării dvs. şi adresa URL de referinţă;
  • cookie-uri care pot identifica în mod unic browserul dvs.
APLICĂ