Ce înseamnă programul de finanțare la Suceava?


Fondul pentru un viitor mai bun în comunități @Suceava este un program de finanțare prin care oferim oportunitatea oamenilor cu inițiativă să dezvolte și să deruleze proiecte care ajută la generarea participativă de soluții la provocări locale din domeniul educației și al mediului.
Căutăm proiecte care pun focus pe dezvoltarea abilităților copiilor și tinerilor și încurajăm realizarea de activități de voluntariat de către o comunitate de adulți responsabili, implicați civic.
De asemenea, susținem proiecte care cultivă grija pentru mediu, biodiversitate și care sădesc obiceiuri sănătoase de la cele mai mici vârste către un oraș verde și curat.
Oferim sesiuni de consiliere atât pe parcursul scrierii proiectului cât și în perioada de implementare și raportare.

Cine poate aplica

Etapele programului

01

Apel

Înscrierea proiectelor are loc în perioada 20 iulie 2022 - 26 august 2022 prin completarea formularului de înscriere. Echipa de fond va răspunde la întrebările venite de la comunitatea din Suceava în legătură cu modalitatea de completare a formularelor şi identificarea celor mai bune soluţii la nevoile educaţionale.

02

Sesiuni de consiliere și mentorat

Între 20 iulie 2022 și 26 august 2022 potențialii aplicanți pot beneficia de sesiuni de incubare - asistență în completarea propunerii de proiect, susținute de Fundația Comunitară Iași. Această etapă este premergătoare procesului de selecție finală și are ca scop transformarea unor idei cu potențial, în proiecte care aduc plus-valoare comunității.

03

Selectie

Între 01.09.2022 și 23.09.2022 au loc următoarele etape de selecție și jurizare proiecte:

 • Evaluarea inițială de conformitate și eligibilitate pentru fond
 • Anunț public privind proiectele înscrise în concurs
 • Transmiterea proiectelor către Comitetul de jurizare pentru evaluare
 • Jurizarea proiectelor
 • Anunț public privind proiectele câștigătoare

04

Implementare

Proiectele se vor implementa din octombrie 2022 – martie 2023.

05

Raportare și încheiere program

Raportarea financiară şi narativă a proiectelor se va realiza în primele săptămâni după finalizarea activităţilor (aprilie 2023).

Calendarul programului

20 iulie

Lansarea apelului de proiecte

20 iulie - 26 august

Sesiuni de incubare și Workshop-uri pentru generarea de idei, scriere de proiecte și feedback

26.08.2022, ora 16:00

Termen limită de înscriere a proiectelor în concurs

29-31.08.2022

Evaluarea inițială de conformitate și eligibilitate pentru fond

01.09.2022

Anunț public privind proiectele înscrise în concurs

01.09.2022

Transmiterea proiectelor către Comitetul de jurizare pentru evaluare

01-15.09.2022

Jurizarea proiectelor

23.09.2022

Anunț public privind proiectele câștigătoare

26.09-07.10.2022

Revenirea cu feedback și semnarea contractelor de finanțare cu proiectele câștigătoare

10.10-21.10.2022

Sesiuni individuale cu fiecare echipă de proiect (și/sau de grup, cu toate echipele) pentru creșterea capacității de management de proiect și comunicare

Octombrie-Martie 2023

Implementarea și monitorizarea proiectelor

Aprilie 2023

Raportările proiectelor

Buget


Fondul disponibil la Suceava, pentru inițiative din comunitate este de 245.000 lei

Ce fel de proiecte susținem

Ateliere Do-it-yourself

Spații comunitare verzi

Direcții de finanțare

Inițiative de educaţie

Microgranturi acordate pe bază de concurs

Inițiative de mediu

Microgranturi acordate pe bază de concurs

Așa da


Aşteptăm proiecte care:

 • Urmăresc activarea unor spații din școală pentru desfășurarea de activități interactive cu elevii;
 • Încurajează implicarea civică și antreprenorială în rândul tinerilor;
 • Dezvoltă competențe pentru elevi care asigură adaptabilitatea pe piața forței de muncă;
 • Implementează activități educaționale de tipul do-it-yourself în domenii diverse;
 • Dezvoltă programe educaționale de tip peer learning;
 • Activează spații comunitare incluzive și sigure de joacă și învățare;
 • Încurajează menținerea unui stil de viață sănătos (fizic și mental).
 • Mai multe detalii despre proiectele pe care le încurajăm se pot găsi în ”Ghidul de finanțare”.

Așa nu


NU sunt de interes pentru Fond:

 • Proiecte care nu se adresează nevoilor din comunitatea din Suceava;
 • Conferinţe sau evenimente care nu implică dezvoltarea de competenţe şi aptitudini în educaţie;
 • Proiecte prin care se urmăreşte doar dotarea unui spaţiu fără activităţi educaţionale care să transforme spaţiul respectiv;
 • Proiecte de dotare a școlilor/bibliotecilor cu echipamente/ tehnologie fără un program de formare pentru utilizarea acestora și urmărirea aplicării în practică a celor învățate;
 • Activități de igienizare punctuale de spații neînsoțite de un program de educare a populației;
 • Proiecte duplicate care nu sunt adaptate la specificul local.

#Echipadefond la Suceava

Roxana Țugui

Manager departament de programe pentru dezvoltarea societății civile
Fundația Comunitară Iași
roxana.tugui@fundatiacomunitaraiasi.ro
On the job:
Roxana oferă suport tehnic potențialilor aplicanți, facilitează etapa de jurizare și evaluare a proiectelor, menține legătura cu inițiatorii proiectelor și este sprijin în etapa de raportare și evaluare a implementării.
After job:
Roxana călătorește cu drag în țară alături de familia ei și investește timp în dezvoltarea personală.

Ana-Maria Dăscălița

Coordonator Comunicare
Fundația Comunitară Iași
anamaria.dascalita@fundatiacomunitaraiasi.ro
On the job:
Ana comunică despre proiectele Fundației Comunitare Iași în social-media și pe website-ul Fundației, caută direcții noi de promovare și își dorește să înțeleagă în profunzime provocările beneficiarilor. Despre ediția a 4-a Ana povestește pe pagina dedicată Fondului.
After job:
Ana citește de la autori contemporani la clasici, de la beletristică la cărți de specialitate și îi place să ia pulsul orașului, la pas.

Ciprian Păiuș

Director Executiv
Fundația Comunitară Iași
ciprian.paius@fundatiacomunitaraiasi.ro
On the job:
Ciprian este responsabil cu construcția și coordonarea generală a Fondului. Alături de Roxana, identifică și se consultă cu principalii actori din comunitate, în vederea adaptării programului la nevoile și specificul local. Ciprian se asigură de calitatea proceselor de lucru în echipa de proiect cu partenerii și aplicanții la fond.
After job:
Ciprian este pasionat de cărțile și filmele SF, de board games și natură.

”Credem că puterea unei comunități este dată de forţa legăturilor sociale specifice grupurilor mici, dar implicate în viața cetății. Încrederea socială se construiește prin acţiuni directe, care produc efecte observabile, iar aceste iniţiative care sunt generate de comunitate pentru comunitate pot, în timp, consolida încrederea de care comunitățile au nevoie pentru a se dezvolta.”

Ciprian Păiuș, Director Executiv, Federația Fundațiilor Comunitare din România

#Juriuldefond la Suceava

Cum vor fi jurizate proiectele la Suceava


Comitetul de jurizare va primi pe 1 septembrie 2022 acces la proiectele înscrise în concurs. Perioada de lectură, analiză, verificare, notare și evaluare a proiectelor se va desfășura până în data de 15 septembrie 2022. Juriul va acorda note pentru următoarele categorii de evaluare:
 • Impactul proiectului (numărul de persoane care vor beneficia de acea soluție, direct și indirect, rezultate așteptate, efecte pe termen mediu și lung);
 • Prezentarea și administrarea proiectului;
 • Sustenabilitatea proiectului (posibilitatea menținerii și continuării soluției implementate);
 • Capacitatea instituţiei/organizației aplicante de a implementa proiectul;
 • Factorul de inovație.

Cum și unde aplici pentru Suceava


Înscrierea proiectului se va face prin completarea următoarelor documente:

 • Formularul de aplicare
 • Bugetul proiectului
 • Calendarul de activități (GANTT)

Organizațiile și grupurile de inițiativă sunt invitate să depună aplicația detaliată cu descrierea proiectului și anexele, folosind formularele de aplicație puse la dispoziție pe platforma www.fondulpentruunviitormaibun.ro secțiunea Aplică>Ediția2022(II)>Suceava și transmiterea acestora pe adresa roxana.tugui@fundatiacomunitaraiasi.ro. Termenul limită pentru depunerea aplicației este 26 august 2022, ora 16:00.

În 24h veți primi o confirmare a înregistrării complete a aplicației voastre. Dacă nu primiți o confirmare, vă rugăm să ne semnalați pe adresa de e-mail roxana.tugui@fundatiacomunitaraiasi.ro sau să ne telefonați la numărul de telefon 0742.757.225 în intervalul orar 08:00-16:00.

Documente de aplicare


Mai jos găsești toate documentele necesare pentru a înscrie un proiect. Descarcă și parcurge ghidul. Aruncă un ochi pe cele două formulare pentru a vedea câmpurile de completat. După ce ți-ai clarificat detaliile proiectului, completează documentele formular necesare aplicării.

Ghid de finanțare
Formularul de înscriere
Formular de buget

Dacă ai întrebări, scrie-ne la adresa: roxana.tugui@fundatiacomunitaraiasi.ro Roxana Țugui, Manager departament de programe pentru dezvoltarea societății civile, sau contactează-ne telefon la 0742.757.225.

APLICĂ