Ce înseamnă programul de finanțare la Râșnov?


Fondul pentru un viitor mai bun în comunități susține oamenii cu inițiativă din județul Brașov să dezvolte și să implementeze proiecte care conectează oameni și idei, au potențial de a schimba mentalități și care inovează domeniul educațional și cel de mediu în comunitatea din Râșnov.

Ne dorim să creștem capacitatea grupurilor de inițiativă, a organizațiilor și a instituțiilor școlare de a adresa mai bine nevoile comunității locale.

În acest scop căutăm idei și proiecte creative, îndrăznețe și originale care să creeze noi spații de conectare, învățare și dialog și care să implice activ beneficiarii în activitățile desfășurate.

Oferim consiliere și mentorat în faza de aplicare, precum și pe parcursul implementării și raportării proiectelor.

Cine poate aplica

Etapele programului

01

Lansarea apelului de proiecte

În perioada 15 iunie - 15 iulie 2022, invităm organizațiile non-guvernamentale, instituțiile de învățământ și grupurile de inițiativă care au idei de proiecte în domeniile educație și/sau mediu să aplice pentru finanțare.

02

Sesiuni de consiliere și mentorat

Între 23 iunie și 14 iulie 2022 Fundația Comunitară Brașov organizează prima sesiune de incubare pentru proiectele înscrise în programul de finanțare. Aplicanții pot participa la sesiuni de lucru individuale sau de grup în vederea îmbunătățirii ideii de proiect și/sau a procesului de scriere și implementare a proiectului. Îi încurajăm pe cei interesați să aplice să ne contacteze pentru programarea acestor sesiuni de lucru.

03

Selectie

Pe 26 iulie, un juriu independent și reprezentativ pentru comunitatea locală, cu membri din societatea civilă, din aria ONG și din cea corporate, va nota proiectele aplicate pe baza grilei de evaluare a fondului. Între 5 și 7 august 2022 vom anunța proiectele selectate pentru finanțare.

04

Implementare

Proiectele se vor implementa în perioada august 2022 - martie 2023, în funcție de specificul fiecăruia. În această perioadă, Fundația Comunitară Brașov va organiza a doua sesiune de incubare cu scopul de a crește capacitatea organizațiilor de a se implica activ și de a rezolva nevoile comunității

05

Raportare și încheiere program

Raportarea financiară şi narativă a proiectelor se va realiza în primele săptămâni după finalizarea activităţilor. Acestea vor fi trimise către Fundația Comunitară Brașov, alături de fotografii și alte amintiri din cadrul proiectelor, nu mai târziu de 14 aprilie 2023.

Calendarul programului

15 iunie 2022

Lansarea apelului de proiecte

23 iunie - 14 iulie 2022

Sesiuni de consultanță, mentorat și feedback pentru cei interesați

15 iulie 2022

Termenul limită pentru depunerea proiectelor

18-26 iulie 2022

Evaluarea și jurizarea proiectelor înscrise în concurs

05-07 august 2022

Anunțarea proiectelor selectate pentru semnarea contractelor

06-10 august 2022

Semnarea contractelor de finanțare

23 august - 13 septembrie 2022

Incubator pentru creșterea capacității de implementare a proiectelor

august 2022 - 31 martie 2023

Implementarea proiectelor

01-14 aprilie 2023

Depunerea rapoartelor finale

Buget


Fondul disponibil la Râșnov, pentru inițiative din comunitate este de 245.000 Ron

Ce fel de proiecte susținem

Stil de viață sănătos

Facilitare comunitară

Direcții de finanțare

Inițiative de educaţie

Microgranturi acordate pe bază de concurs

Inițiative de mediu

Microgranturi acordate pe bază de concurs

Așa da

Așteptăm proiecte inovative care:
 • Creează spații verzi comunitare incluzive și sigure de joacă și învățare
 • Propun implicarea comunității în diferite evenimente comunitare menite să promoveze cultivarea conștiinței ecologice și gestionarea eficientă a deșeurilor
 • Stimulează înțelegerea și responsabilizarea generației tinere pentru protecția mediului
 • Creează spații de comunicare, dialog, socializare și care implică activ comunitatea și responsabilizare civică
 • Încurajează implicarea civică și antreprenorială în rândul tinerilor
 • Propun contexte de activare a spațiilor comunitare prin activități de învățare, joacă și/sau sport
 • Au resurse de comunicare și promovare a proiectului
 • Mai multe detalii despre proiectele pe care le încurajăm se pot găsi în „Ghidul de finanțare”

Așa nu

NU sunt de interes pentru Fond proiectele care:
 • Au o componentă redusă de inovaţie și de creativitate (soluţia propusă NU aduce idei noi în felul în care se predau/învaţă disciplinele școlare)
 • NU respectă criteriile de valori ale ”Fondului pentru un viitor mai bun în comunități”
 • Proiecte de dotare a școlilor/bibliotecilor/ong-urilor/altor spații comunitare cu echipamente/tehnologie care NU sunt însoțite de un program de formare pentru utilizarea acestora și urmărirea aplicării în practică a celor învățate
 • NU încurajează spiritul de echipă (ne interesează propunerile care încurajează colaborarea în echipe cu oameni pe diverse categorii de vârstă şi abilităţi)
 • NU stimulează gândirea critică și rezolvarea problemelor (urmărim să încurajăm tinerii să propună soluții și să își exerseze gândirea analitică pe care să o transpună în practică)
 • NU sunt interdisciplinare (susținem proiectele care accesează informații din mai multe discipline și le integrează într-o propunere practică)
 • Ecologizări punctuale de spații care NU sunt însoțite de un program de educare.

#Echipadefond la Râșnov

Simona Ciuraru

Grant Manager și Coordonator Comunicare
Fundația Comunitară Brașov
simona@fundatiacomunitarabrasov.ro
On the job:
Simona este Grant manager și om de comunicare. S-a alăturat recent echipei Fundației cu dorința de a conecta oameni, idei, proiecte și soluții pentru comunități creative, deschise și bucuroase.
After job:
Este fascinată de oameni, povești, istorie și cărți și îndrăgostită de călătorii, cafea și muzee.

Laura Popeea

Director Executiv
Fundația Comunitară Brașov
laura@fundatiacomunitarabrasov.ro
On the job:
Cu o experiență de 4 ani în calitate de membru de Board al Fundației Comunitare Brașov și de 2 ani în calitate de Director Executiv, Laura coordonează procesul de design de fond și contribuie la conectarea la oamenii resursă din comunitate.
After job:
Are un râs foarte sonor și deseori molipsitor care o face remarcată în orice mulțime

”Am simțit întotdeauna că oamenii sunt fascinanți, că relațiile sunt cele în care merită să investești și să le crești. Am ales să mă implic cu credință, dedicare și bucurie muncii pentru comunitate deoarece mă motivează din plin să contribui la un mai bine comun și pentru șansa de a lucra cu oameni minunați, pasionați, creativi și cu inițiativă. Cred în a pune la un loc viziuni, visuri, resurse și în a clădi împreună.”

Laura Popeea, Director Executiv, Fundația Comunitară Brașov

#Juriuldefond la Râșnov

Cum vor fi jurizate proiectele la Râșnov


Decizia finală este realizată de către un juriu dedicat, pe baza grilei de evaluare din Ghidul Aplicantului. Evaluarea proiectelor se va realiza prin acordarea de către fiecare membru al juriului a unui punctaj cuprins între 0 și 5 puncte pentru fiecare criteriu de evaluare după cum urmează:

 • Impactul proiectului – 5 puncte;
 • Prezentarea și administrarea proiectului – 5 puncte;
 • Sustenabilitatea proiectului – 5 puncte;
 • Capacitatea Instituției/organizației/grupului de inițiativă de a implementa proiectul – 5 puncte;
 • Inovație – 5 puncte.

Prin urmare, punctajul maxim pe care îl poate obține un proiect pentru îndeplinirea tuturor criteriilor de evaluare de la un singur membru al Comitetului de jurizare este de 25 puncte.

Cum și unde aplici pentru Râșnov


Înscrierea proiectului se va face prin completarea și transmiterea prin e-mail la adresa simona@fundatiacomunitarabrasov.ro a următoarelor documente:

 • Formularul de aplicare;
 • Bugetul Proiectului;
 • Calendarul Gantt al activităților

În 24h veți primi o confirmare a înregistrării complete a aplicației voastre. Dacă nu primiți o confirmare, vă rugăm să ne semnalați pe adresa de e-mail simona@fundatiacomunitarabrasov.ro sau să ne telefonați la numărul de telefon 0728556163 în intervalul orar 09.00-17.00.

Documente de aplicare


Ghidul aplicantului
Formular de aplicare

Anexa 1 - cuprinde Bugetul proiectului și planificarea GANTT a activităților proiectului aplicant

Materiale auxiliare
Anexa 2 - grila documente de decont

APLICĂ