Ce înseamnă programul de finanțare la Miercurea Ciuc?


Fondul pentru un viitor mai bun în comunități susține oamenii cu inițiativă din Miercurea Ciuc să dezvolte și să implementeze proiecte care pun focus pe dezvoltarea abilităților copiilor și tinerilor care îi vor ajuta să se adapteze unei societăți în plină schimbare, cât și echiparea acestora cu un mod de gândire creativ, orientat către soluții cu ajutorul unor proiecte educaționale și protecția mediului.
În același timp ne dorim să încurajăm și să creștem capacitatea organizațiilor și a grupurilor de inițiativă de a adresa mai bine nevoile comunității locale.
În acest scop căutăm oameni cu inițiative inovative, care pot fi crescute la o scară mai mare pentru mai mult impact, ușor transferabile și repetabile. Aplicanții selectați vor lucra împreună cu echipa Fundației Comunitare Mureș într-un program incubator, astfel își vor dezvolta ideea într-o propunere de proiect fezabilă, cu potențial de finanțare. Juriul fondului va selecta dintre propunerile finale acele proiecte care vor fi susținute financiar pentru implementare, în decurs de şase luni.

Cine poate aplica

Grupuri de Inițiativă

Grupuri nonformale formale de minim trei cetățeni care se unesc pentru un scop comun.

Organizații neguvernamentale

ONG-uri individuale sau parteneriate a mai multor organizații, care activează în domeniile educație și mediu.

Etapele programului

01

Apel

Organizațiile sunt invitate să depună o aplicație detaliată cu descrierea proiectului și bugetul.Termenul limită pentru depunerea ideilor de proiecte este 24 august, ora 16.00. Depunerea proiectelor va fi pe pagina : https://finantare.fcmures.org

02

Sesiuni de consiliere și mentorat

Procesul se va desfășura în prima fază în cadrul unui întâlniri comune cu toți cei interesați (sesiunea 1), iar după aceea activitatea va fi în grupuri mici (sesiunea 2) în funcție de întrebările ivite. Etapa 1 incubare se va desfășura în perioada 21 iulie – 15 august.

03

Selectie și anunț public

La finalul celor 2 etape ale selecţiei, lista cu proiectele câştigătoare, adică cele care au cumulat fiecare cel mai mare punctaj, pe paginile de socializare gestionate de Fundația Comunitară Mureș în perioada 1-5 octombrie 2022.

04

Implementare

Proiectul va fi implementat între octombrie 2022 și martie 2023.

05

Raportare și încheiere program

Raportul financiar va fi prezentat după finalizarea proiectului, împreună cu toate documentele și imaginile, nu mai târziu de 14 aprilie 2023.

Calendarul programului

20 iulie 2022

Lansarea apelului de proiecte

21 iulie-15 august 2022

Mentorat pentru rafinarea ideilor de proiecte

24 august 2022

Deadline depunere propunere de proiect

25-31 august 2022

Preselecție idei proiecte pentru jurizare

1-16 septembrie 2022

Jurizare

1-5 octombrie 2022

Anunțarea proiectelor câștigătoare

7 octombrie 2022

Contractare proiecte și start implementare

8-15 octombrie 2022

Incubator pentru creșterea capacității de implementare a proiectelor

Octombrie 2022-marție 2023

Implementarea proiectelor

14 aprilie 2023

Raportarea proiectelor

Buget


Fondul disponibil la Miercurea Ciuc, pentru inițiative din comunitate este de 245.000 lei.

Ce fel de proiecte susținem

Inteligență emoțională

Gestionarea eficientă a deșeurilor

Direcții de finanțare

Inițiative de educaţie

Microgranturi acordate pe bază de concurs

Inițiative de mediu

Microgranturi acordate pe bază de concurs

Așa da


Aşteptăm proiecte care presupun :

 • Activități educative în spații publice care promovează mobilitatea urbană și sănătatea fizică;
 • Activare de spații comunitare;
 • Proiecte interactive de mediu și educație ecologică;
 • Programe care stimulează receptivitatea și spiritul de implicare în rezolvarea problemelor legate de mediul înconjurător;
 • Activități care îmbunătățesc spațiul urban comun;
 • Adoptarea unor principii zero waste;
 • Înființarea sau reamenajarea spațiilor verzi, dacă sunt însoțite de proiecte care activează implicarea comunității și propun activități educaționale;
 • Grădini (urbane, de plante aromatice, grădini de legume etc.), spații verzi experimentale, spații speciale pentru compost.
 • Pentru mai multe exemple consultați ”Ghidul de finanțare” de mai jos.

Așa nu


NU sunt de interes pentru Fond:

 • Proiecte care nu au în componență activități educaționale;
 • Proiecte de dotare a școlilor/bibliotecilor/ong-urilor/altor spații comunitare cu echipamente/tehnologie neînsoțite de un program de formare pentru utilizarea acestora și urmărirea aplicării în practică a celor învățate;
 • Proiecte care prevăd exclusiv realizarea de platforme digitale sau programe educaționale teoretice;
 • Activități non-formale de învățare care se adresează unor grupuri închise, fără posibilitatea accesului deschis al altor membri din comunitate;
 • Conferințe, seminarii și ateliere pedagogice care nu urmăresc în mod activ aplicarea ulterioară a celor învățate;
 • Ecologizări punctuale de spații neînsoțite de un program de educare a populației.

#Echipadefond la Miercurea Ciuc

Csonta László

Grant Manager
Fundația Comunitară Mureș
laci@zoldszekely.ro
On the job:
Laci este un membru activ al societății civile locale de 17 ani. A fost implicat în implementarea a numeroase proiecte în Miercurea Ciuc și în regiune. Programele și ideile continue și variate asigură un flux constant de idei și motivație, pe care nu le-ar schimba pentru nimic în lume.
After job:
Atunci când meseria ta este hobby-ul tău și hobby-ul tău este meseria ta, este greu să găsești hotarul între ele. În timpul liber, îi place să descopere lucruri și locuri noi, care nu de puține ori vor fi regăsite în următorul proiect.

Arkosi Andrea

Coordonator Comunicare
Fundația Comunitară Mureș
arkosiandrea@fcmures.org
On the job:
Andrea este coordonator comunicare și stă toată ziua pe social media, pentru a se asigura că toate informațiile ajung la publicul țintă, Știe că este nevoie de un coordonator de comunicare, care scrie, cautâ, trimite și comunică non stop, are relații strânse cu presa și cunoaște pe toată lumea .
After job:
În timpul liber, își planifică următoarea călătorie.Cea mai mare superputerea este vizionează un serial într-o zi.

Lazar Panna

Coordonator Technic
Fundația Comunitară Mureș
lazarpanna@fcmures.org
On the job:
Panna este coordonatorul technic al Paginii de grant management și oferă suport aplicanților în program. Crede că orice idee merită șansa de a schimba viața oamenilor spre bine.
After job:
Este cea mai mare suport pentru oamenii din jur, încearcă să vindece prin ascultare și educare, iar câteodată evadează în natură pentru reîncărcarea bateriilor.

Gal Sandor

Director Executiv
Fundația Comunitară Mureș
galsandor@fcmures.org
On the job:
Sandor este directorul executiv al Fundației de la înființarea acesteia, mereu în căutarea de noi oportunități pentru sprijinirea comunității locale.
After job:
Mereu activ și în afara orelor de lucru îi place să-și petreacă timpul activ pe bicicletă, la înot sau pur și simplu la plimbat.

“Fondul pentru un viitor mai bun în comunități oferă organizațiilor non-guvernamentale și grupurilor de inițiativă din Miercurea Ciuc posibilitatea de a deveni participanți activi în comunitate. Consider că este esențial nu numai să identificăm diferite probleme, ci să căutăm soluții pentru remedierea acestora.”

Csonta László, Grant Manager Program Local

#Juriuldefond la Miercurea Ciuc

Cum vor fi jurizate proiectele la Miercurea Ciuc


Selecția finală va fi realizată de către un juriu dedicat independent, format din specialişti în domenii legate de temele Fondului.
Echipa de jurizare va selecta propunerile de proiecte cu cel mai mare impact și cea mai mare viabilitate, pe baza criteriilor de selecție din ”Ghidul de finanțare” disponibil mai jos.

Cum și unde aplici pentru Miercurea Ciuc


Organizațiile și grupurile de inițiativă sunt invitate să depună formularul de aplicare și bugetul completate, pe platforma https://finantare.fcmures.org. Termenul limită pentru depunerea ideilor de proiecte este 24 august, ora 16.00.

Documente de aplicare


Mai jos găsiţi documentele necesare pentru a înscrie un proiect:

Ghid de finanțare ( RO )
Ghid de finanțare ( HU )
Formularul de înscriere (RO)
Formular de buget (RO)

Pentru întrebări legate de aplicație sau de confirmarea înregistrării îl puteți contacta pe: Csonta László, Grant manager, Fondul pentru un viitor mai bun în comunități - Miercurea Ciuc, Email: laci@zoldszekely.ro

APLICĂ