Ce înseamnă programul de finanțare la Oradea:


Prin acest program urmărim să susținem financiar oamenii cu inițiativă care propun activități de îmbunătățire a educației și/sau a mediului, dar și capacitatea grupurilor și organizațiilor de a adresa mai bine nevoile comunității locale. Ne dorim ca proiectele pe care le propuneți spre finanțare să ajute la activarea și revitalizarea comunității orădene prin diverse activități educaționale non-formale, inclusiv prin cultura și/sau acțiuni de mediu. În acest scop, 35.000 euro vor fi investiți ca program operațional pentru revitalizarea peisagistică a parcului „Libertății” și 15.000 euro vor fi oferiți sub formă de granturi pe baza unui concurs de proiecte.

Cine poate aplica

Etapele programului

01

Propunere idei

În perioada 8– 31 iulie 2020 așteptăm propunerile de proiecte care să aducă soluții la probleme de educație și mediu sau modalități de fructificare a unor oportunități în aceste domenii la nivel local, cu potențial de a coagula comunități la nivelul orașului Oradea. Pentru înscriere este necesară completarea formularului online, până la data de 31 iulie 2020.

02

Interviuri cu aplicanții

Preselecţia inițială a aplicaţiilor este realizată de echipa Fundaţiei Comunitare Oradea, în funcție de criteriile de eligibilitate. Preselecția inițială va cuprinde un interviu în cadrul căruia solicitanții au ocazia să își susțină/explice/detalieze proiectul, interviu la care vor putea participa și membri ai juriului.

03

Selectie proiecte finaliste prin jurizare

Selecția finală va fi realizată de către un juriu format din membrii Consiliul Director ai Fundației Comunitare Oradea, împreună cu un membru din partea Lidl România.

04

Anunțarea proiectelor câștigătoare

În urma evaluării aplicațiilor, organizațiile sau grupurile de inițiativă vor fi anunțate prin e-mail dacă proiectele depuse au fost selectate pentru finanțare.

05

Semnarea contractelor de finanțare și acordarea finanțărilor

Fundația Comunitară Oradea va acorda finanțările în tranșe, prin virament bancar, ulterior datei semnării contractelor, în baza planului de activitate agreat (anexă la contractul de finanțare).

06

Implementare

Proiectele vor putea fi implementate în intevalul 1 septembrie 2020 – 15 martie 2021. În funcție de specificul proiectului, perioada de implementare poate fi de maxim 6 luni sau mai mica de 6 luni, dar nu poate depăși acest interval.

07

Raportare și comunicare rezultare

Beneficiarii finanțărilor au obligația de a prezenta un raport narativ și financiar, precum și copii după documentele contabile, până cel târziu în termen de 15 de zile de la data finalizării proiectului

Calendarul programului

8 IULIE 2020

Lansare apel de proiecte

31 IULIE

Încheierea perioadei de transmitere a proiectelor

3-5 AUGUST

Interviuri cu aplicanții

10-19 AUGUST

Jurizarea proiectelor

21 AUGUST

Anunțarea proiectelor ce vor primi finanțare

17–31 AUGUST

Semnarea contractelor de finanțare

1 SEPTEMBRIE 2020 - 15 MARTIE 2021

Implementarea proiectelor

16 – 31 MARTIE 2021

Raportare și comunicare rezultate

Buget


”Fondul pentru un viitor mai bun” implementat la Oradea beneficiază de 50.000 euro

Ce fel de proiecte susținem

Advocacy pentru un aer mai curat

Reciclare

Direcții de finanțare

Așa da


  • Sunt încurajate proiectele care aduc soluții durabile și stimulează colaborarea comunităţii pe termen lung.
  • Proiecte care promovează implicarea. Proiectul are scopul de a face mai plăcută coabitarea membrilor unei comunități și de a stimula implicarea acestora în rezolvarea problemelor identificate în comunitate.
  • Originalitate și inovație. Prin proiect se materializează o idee care aduce, direct sau indirect, un beneficiu concret comunităţii.
  • Proiectele aduc un beneficiu măsurabil pentru comunitatea locală sau pentru membrii acesteia;

Așa nu


  • Realizarea exclusivă de platforme digitale;
  • Organizarea unor conferințe, seminarii și ateliere pedagogice care nu urmăresc în mod activ aplicarea ulterioară a celor învățate;
  • Activități de igienizare punctuale de spații neînsoțite de un program de educare a populației;
  • Dotarea școlilor/organizațiilor neguvermanetale cu echipamente/tehnologie neînsoțite de un program de formare pentru utilizarea acestora și urmărirea aplicării în practică a celor învățate.

#Echipadefond la Oradea

Teodora Albiter

Project Manager și Coordonator comunicare
managerproiecte@fundatiacomunitaraoradea.ro
On the job:
Teodora este responsabilă de mentinerea legăturii cu inițiatorii proiectelor și asigură comunicarea externă privind activitățile desfășurate.
After job:
În timpul liber se detensionează prin jogging pe care îl practică de cel puțin trei ori pe săptămână.

Claudia Abrudan

Director Executiv
director@fundatiacomunitaraoradea.ro
On the job:
Claudia pune suflet în toate programele Fundației Comunitare Oradea de peste cinci ani, identificând partenerii operaționali potriviți pentru implementarea proiectelor.
After job:
Iubește marea prin toți porii și este locul de unde își ia energia pentru tot anul.

” Ceea ce cautăm noi, la Fundația Comunitară Oradea, este să facem pasul, din ce în ce mai mulți, din ce în ce mai apăsat, de la toleranța sterilă și hidoasă către înțelegere și dialog, către conlucrare și comuna bunăstare. Ieșim din ghetoul suficienței personale și mergem către celălalt, aflat și el, la rândul lui, în ghetoul suficiențelor sau insuficiențelor de tot felul. Împreună vom reuși, lăsând în urmă toleranța sterilă, să clădim un viitor comun propice împlinirii fiecăruia: împreună cu celălalt și nu alături de el.”

Cătălin Popa, Președinte Executiv Fundația Comunitară Oradea

#Juriuldefond la Oradea

Cristina Hanganu

Director de Comunicare & CSR, Lidl România

Sorin Constantin

Președinte Board și Membru Fondator FCO

Cătălin Popa

Președinte executiv FCO

Zoltán Pásztai

Membru board FCO

Claudia Abrudan

Director executiv FCO

Cum vor fi jurizate proiectele la Oradea


Preselecţia inițială a aplicaţiilor este realizată de echipa Fundaţiei Comunitare Oradea, în funcție de criteriile de eligibilitate. Preselecția inițială va cuprinde un interviu în cadrul căruia solicitanții au ocazia să își susțină/explice/detalieze proiectul, interviu la care vor putea participa și membri ai juriului.

Selecția/Decizia finală realizată de către un juriu dedicat, format din persoane cu experiență în domenii legate de evaluare, finanţare, cercetare, comunitate și CSR, pe baza grilei de evaluare din prezentul ghid. Jurizarea va fi efectuată de membrii Consiliul Director ai Fundației Comunitare Oradea împreună cu un membru din partea Lidl România.

Află mai multe despre grila de jurizare din ”Ghidul de finanțare” disponibil mai jos.

Cum și unde aplici pentru Oradea


Înscrierea proiectelor se va face prin completarea formularului de înscriere disponibil pentru download mai jos la secțiunea ”Documente de aplicare” și pe website-ul Fundației Comunitare Oradea la acest la link. Formularul completat trebuie trimis la adresa de email managerproiecte@fundatiacomunitaraoradea.ro

În perioada dintre data lansării programului și termenul limită pentru depunerea proiectelor, echipa Fundației Comunitare Oradea va organiza sesiuni de consiliere cu inițiatorii proiectelor cu scopul de a acorda sprijinul necesar în vederea întocmirii aplicațiilor.

Programările se vor realiza în baza unei înscrieri prealabile prin e-mail (managerproiecte@fundatiacomunitaraoradea.ro) sau la telefon 0743/899901. Vă încurajăm să participați la aceste sesiuni de consiliere pentru a vă asigura o aplicație de succes.

APLICĂ